Giới Thiệu Tính Năng Lồng Đèn Bang Hội

Tính Năng Lồng Đèn Bang Hội Võ Lâm Tích Sử

 Đối Tượng , NPC và Điều Kiện Tham Gia

Đối Tượng : MemBer Đạt Cấp 150 Trở lên , Đã Tham Gia Bang Hội Của Võ Lâm Tích Sử
NPC Liên Quan : 

Boss Lân Đế Vương

Trống Bang Hội

Thông Tin Về Tính Năng

 Thời gian Diễn ra Hoạt Động : 19h30 Hàng Ngày 
 Vị Trí : Tại Biện Kinh Nam ( 197/202 )
 Khi hoạt Động Diễn Ra Sẽ Có Thông Báo Trên Tần Số Thế giới 

Phần Thưởng Về Hoạt Động :

Tiêu Diệt Lân Đế Vương : Có Tỷ Lệ Nhận Được Các Vật Phẩm Sau 

♦ An Bang Hồng Bao ( Tỷ Lệ 30%) ( Sử Dụng Nhận được Set AB 30 Ngày)

♦ 5 Cuốn Võ Lâm Mật Tịch ( Tỷ Lệ 5% )

♦ 5 Cuốn Tẩy Tủy Kinh ( Tỷ Lệ 5% )

♦ 5 Trấn Phái Linh Dược ( Tỷ Lệ 5% )

♦ 5 Trấn Phái Linh Đơn ( Tỷ Lệ 5% )

♦ Càn khôn Song Tuyệt Bội ( tỷ Lệ 3%)

♦ 20 Tiền Đồng ( Tỷ Lệ 5%)

Mở Trống Bang Hội chắc Chắn Nhận Được Những vật Phẩm Sau :

♦ 2 Tẩy Tủy kinh 

♦ 2 Võ Lâm Mật Tịch 

♦ 2 Tử Mẫu Lệnh  

♦ 5 Mặt Nạ Cộng TDDC 20%

♦ Rương Hoàng Kim Môn Phái ( Chưa Cập Nhật )

 

BQT Tích Sử Kính Bút !

Tham Gia Nhận Code tại Đây !