Võ Lâm Tích Sử - Cập Nhật Phần Thưởng Đua Top "Kim lân"

Võ Lâm Tích Sử - Cập Nhật Phần Thưởng Đua Top Máy Chủ Kim lân

 Thời Gian Và Đối Tượng

Thời Gian : Bắt Đầu Từ 18h00 ngày 28-09-2019
Kết Thúc : Vào Lúc 18h00 Ngày 30-09-2019
Đối Tượng : Toàn Bộ Nhân Sỹ Đồng Đạo Máy Chủ Kim Lân

Phần Thưởng :

Top1 

1500 Tiền Đồng

1500 Vạn Lượng

4 Võ lâm mật tịch

4 Tẩy tủy kinh

1 Nhạc vương kiếm

1 Đệ Nhất cao Thủ Chiến Mã

 

Top2

1000 Tiền Đồng

1000 vạn Lượng

3 Võ lâm mật tịch

3 Tẩy tủy kinh

1 Nhạc vương kiếm

1 Đệ nhị cao thủ chiến mã

Top 3

500 tiền đồng

500 vạn lượng

2 Võ lâm mật tịch

2 Tẩy tủy kinh

1 Nhạc Vương kiếm

1 Đệ tam cao thủ chiến mã 

Top 4 Đến Top 10

300 Vạn Lượng 

300 Tiền Đồng 

1 Võ lâm mật tịch

1 tẩy tủy kinh

1 Chiến mã Tích Sử HSD 30Day

Top 1 Phú Hộ

X2 Số Tiền Đang Có

BQT Tích Sử Kính Bút !