Thông Báo Update Patch Mới 18/05

Thông Báo Update Patch Mới Ngày 18/05/2019

Update Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái 

Vì 1 số Lý Do Không Đáng ,.Dẫn Đến Quý Nhân Sỹ không Thể Tham Gia game 1 cách Nhanh Và Hay Nhất

BQT Đã Tiến Hành Bảo trì update Lại patch Mới để Quý Nhân Sỹ Có Thể Đeo Trang Bị HKMP mà Không Bị Disconet Nay BQT Đã Cập Nhật Patch Mới Tại Đây . 
BQT Xin Chân Thành cảm Ơn Quý Đồng Đạo Đã Ủng Hộ Trong Thời Gian Vừa Qua !